Cạo gió mặt

780.000 

Cạo gió mặt để đả thông kinh lạc, giải độc vùng da mặt. Mang đến các hiệu quả trong việc làm đẹp.

Thời gian: 60 phút.

Danh mục: