Điều trị nắn chỉnh chuyên sâu

1.450.000 

Gói dịch vụ Dưỡng sinh Đông y chuyên sâu, nắn chỉnh các bộ phận, thư giãn và điều trị các chứng bệnh.

Thời gian: 75 phút.

Danh mục: