Gội đầu dưỡng sinh

460.000 

Gội đầu kết hợp massage nhẹ nhàng để thư giãn và đả thông kinh mạch.

Thời gian: 60 phút.

Danh mục: